F.A.Q.

Vaak krijg ik van mijn klanten vragen over vertalingen van Russische documenten zoals geboortecertificaten e.d. in verband met de inschrijving van buitenlandse personen bij een gemeentee. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van de gemeente Den Haag. Het adres is:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/burgerzaken/buitenlandse-akten.htm