Opdrachten

Vertaalopdrachten Nederlands - Russisch v.v.

Vertaalbureau RBC Group (Engeland)
ondertitelingen van het script ”Hou je rug in bedrijf”

Stichting SICA
website in het kader van het project St. Petersburg 2003 “Days of Dutch Culture”

Theater Orkater
script “The Prefab Four” (het toneelstuk werd in het Russisch in St. Petersburg in september 2003 uitgevoerd) en brochure

Dansgezelschap Conny Janssen danst
het vertalen en inspreken van gedichten van hedendaagse Nederlandse dichters.

Dansgroep Krisztina de Chatel
brochure

Orkest De Volharding
vergunningen en documenten voor douane

Flexi Force B.V.
technische brochures, presentaties en het verrichten van een marktonderzoek

Bulneth B.V.
lopende correspondentie, officiële documenten o.a.: oprichtingsstatuten, koopakten van aandelen, akten van aandelenoverdracht, uitreksels van KvK, verklaringen; tevens besluiten, contracten, offertes, specialistische technische en agro-industriële teksten, veiligheidsinformatie van bestrijdingsmiddelen, transportdocumenten, opleidingsmateriaal

Ernaast werden recent verschillende vertaalopdrachten voor vertaalbureaus en particulieren uitgevoerd: processen-verbaal, getuigschriften, brieven van IND, verklaringen van de Belastingdienst, verblijfsdocumenten, paspoorten, notariële akten, geboortecertificaten, beschikkingen van Russische rechtbanken, machtigingen, transportverklaringen.

Tolkopdrachten

PUM
Larive Int. B.V.
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Notariskantoor van Nieuwland
tolken bij het verlijden van een hypotheekakte en een akte van verdeling